ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2560 / 14:11:22  
ภาคีเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ภาคีเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (30 พ.ค. 60) ที่ห้องประชุม ราชาวดี โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำหรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เกิดจากความตระหนักร่วมกันของคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ต่อสถานการณ์ปัญหาการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และสังคมโดยรวม ทุกหน่วยงานในภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับได้นำเอาแนวคิดใหม่ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างหลากหลายจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่เชียงใหม่ให้มีคุณลักษณะที่เป็นเลิศ ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ย่อมมีข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินงาน แต่คณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งมั่นเรียนรู้ และแสวงหาแนวทางใหม่ เชียงใหม่ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาพื้นที่เชียงใหม่ กับทางภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องผ่านหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทุกสังกัด โดยการที่ร่วมกันคิดร่วมทำงานอย่างสร้างสรรค์แก่บ้านเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านงานการศึกษาที่จะต้องปฏิรูป ซึ่งเชียงใหม่มีจุดแข็งด้านกลไกความร่วมมือ.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738