ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2560 / 17:09:12  
ผู้ว่าฯ ขอร้องคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ
ผู้ว่าฯ ขอร้องคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอร้องคนเชียงใหม่ไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ระบุเป็นสาเหตุหลักของน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเมืองเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน ทั้งภาวะการคลัง ผลการเบิกจ่าย การดำเนินตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สถานการณ์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์โรคภัยประจำเดือนพฤษภาคม 2560 และโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนส่วนราชการ และประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เวลา 12.00 – 19.00 น. ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เวลา 11.00 น. – 18.00 น. บริเวณหน้าพระแท่นรัชกาลที่ 9 ชั้น 3 โซนเอ็ดดูเคชั่น(หน้าซับซีโร่) ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. – 18.00 น. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นต้น
โอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 6 ราย และมอบโล่รางวัล โครงการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์จากสมาร์ทโฟน แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด อย่างไรก็ตามผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะสิ่งกีดขวางในพื้นที่ชุมชน ทั้งในลำคูไหว คลองแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย เพื่อให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ช่วยให้ระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าสาเหตุมาจากน้ำระบายลงท่อไม่ทันเพราะมีตะกอน และขยะอุดตันในท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738