ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2560 / 16:17:27  
รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560) พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงานการจัดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า เครือข่ายพลังงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนและสอนทางด้านพลังงาน จำนวนกว่า 15 สถาบัน การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รวมไปถึง ผู้ผลิต ผู้ใช้และหน่วยงานวิจัยทางด้านพลังงานในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560 โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านพลังงาน รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดทิศทางและนโยบาย การวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานของประเทศไทย เป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน และเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป นอกจากนั้นยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ แนวทางของการจัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สถานการณ์อุตสาหกรรมเกษตรและพลังงานในตลาดโลก

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738