ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2560 / 17:46:39  
เชียงใหม่เตรียมเสนอรูปแบบขบวนพระเพลิงพระบรมศพฯ ในแบบประเพณีล้านนา
เชียงใหม่เตรียมเสนอรูปแบบขบวนพระเพลิงพระบรมศพฯ ในแบบประเพณีล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือความเหมาะสมของสถานที่และรูปแบบขบวนให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมแบบล้านนา ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคมนี้ เตรียมเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาเพื่อความชัดเจน

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ โดยมีหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ซึ่งจากที่ทางกระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมจัดพิธีของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติระบุชัดเจนแล้วว่า จะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในระดับจังหวัด ที่จะพิจารณาและรับผิดชอบในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสถานที่ ด้านพิธีการ ด้านศาสนพิธี ซึ่งจะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในแต่ละด้าน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้นดำเนินการ
เบื้องต้นในที่ประชุมได้หารือดูความเหมาะสมสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยคาดว่าจะมีประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ดังนั้น การจัดสถานที่ต้องมีความเหมาะสม กว้างขวาง มีจุดตั้งโรงทาน จุดจอดรถสะดวก ไม่มีปัญหาด้านการจราจร ซึ่งจากที่ประชุมมีมติสรุปเลือกศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งมีพื้นที่จอดรถกว่า 15 ไร่ รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 3 – 4 หมื่นคัน รวมถึงจะใช้พื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสถานที่จอดรถเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงาน อีกทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกของศูนย์ประชุมฯยังมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสะดวกในการจัดนิทรรศการหากเกิดฝนตกลงมา ในส่วนของรูปแบบขบวนนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ทางวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ ดำเนินการนำเสนอรูปแบบขบวนให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมแบบล้านนา และให้สมพระเกียรติที่สุด
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมหารือในวันนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะนำไปเสนอให้แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถจัดขบวนในรูปแบบของประเพณีล้านนาได้หรือไม่ หรือต้องยึดตามแบบของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯที่ท้องสนามหลวงเพียงอย่างเดียว สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ชมรม กลุ่มแม่บ้าน สถานศึกษา และโรงเรียนต่างๆ พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ โดยจะมีการสอนให้กับทุกอำเภอ ส่วนดอกไม้จันทน์ที่จะนำเข้าไปร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการตกลงกันว่าจะใช้ดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของประชาชนทั่วไปจะใช้ดอกดารารัตน์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง ทั้งจังหวัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านดอก เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา คาดว่า ไม่ต่ำกว่า 3 แสนดอก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวเชียงใหม่จะได้แสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 547

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738