ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2560 / 17:47:36  
ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า
ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า" เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดความยั่งยืนและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ริมคลองและโดยรอบบริเวณที่มีการรวบรวมน้ำเสียลงสู่คลองแม่ข่า ได้แก่ โรงแรม อาคารชุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร ร้านอาหาร ที่ดินจัดสรร อาคารที่ทำการของรัฐ อาคารที่ทำการของเอกชน อาคารโรงเรียนของรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่าน ชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่าและบริเวณโดยรอบ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ริมคลองแม่ข่ามีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วม เรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคมที่ใสสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรราติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่าประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสาเหตุจากการระบายน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในบริเวณพื้นที่คลองแม่ข่า ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากต้องส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของตนเองโดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลอง สำหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ จำนวน 272 แห่ง โดย คพ. ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จะดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้ครบภายในปีนี้ .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 351

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738