ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2560 / 12:17:10  
รมว.พม.ยกเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ คนไร้บ้านเชียงใหม่
รมว.พม.ยกเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูฯ คนไร้บ้านเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกเสาเอกสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่เกือบ 1 ไร่ รวม 40 ห้อง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รักษาการผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์การชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายคนไร้บ้านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โครงการนี้มีความเป็นมาจาก สถานการณ์คนไร้บ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ส่วนใหญ่จะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านมีสาเหตุความเป็นมาแตกต่างกันไป มีกระจายอยู่ทั่วไปทุกจังหวัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ เช่น มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน โครงการบ้านหลังแรกของคนไร้บ้านที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสำรวจข้อมูล โดยเครือข่ายคนไร้บ้านร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย(มพศ.) ได้สำรวจคนไร้บ้านเมื่อปี 2553 พบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มคนไร้บ้าน จำนวน 194 คน คาดว่าในปัจจุบันตัวเลขคงจะใกล้เคียงหรือไม่ต่างไปจากนี้มากนัก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ.2559-2560) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ "พอช." ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดทำแผนงานโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น โดยในปี 2560 พอช.ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการใน 2 จังหวัดดังกล่าว รวม 52.34 ล้านบาท
ทั้งนี้ การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้านฯ จะมีการจัดโครงสร้าง และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้าน โดยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาศักยภาพกลุ่มคนไร้บ้าน ประกอบด้วย ต้องยอมรับหลักเกณฑ์ และระเบียบการอยู่อาศัยในศูนย์พักคนไร้บ้าน เพราะต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนไร้บ้านอื่น ๆ โดยการอธิบายทำความเข้าใจให้ยอมรับเหตุผลก่อนเข้าอยู่ในศูนย์ ยกเว้นกรณีพบคนไร้บ้านที่มีปัญหาฉุกเฉิน เร่งด่วน และเสี่ยงถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ภายนอก เช่น ผู้หญิงท้อง หรือกำลังเลี้ยงเด็กอ่อน หรือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ก็จะให้เข้าพักอาศัยในศูนย์ได้ทันที และทำความเข้าใจกฎระเบียบในภายหลัง ต้องมีอาชีพและรายได้พอหาเลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ต้องเป็นอาชีพที่มั่นคง หรือมีรายได้มาก ซึ่งถ้าเข้ามาอยู่ในศูนย์พักแล้วจะมีกระบวนการในการสนับสนุนในด้านอาชีพเพื่อให้มีความมั่นคง และยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738