ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มิถุนายน 2560 / 12:47:45  
รายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
รายการผู้ว่าฯเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz

วันที่ 4 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทาง สวท.เชียงใหม่ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันผลิตดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งได้ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านดอกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต อนุเคราะห์พื้นที่ให้ประชาชนที่สนใจมาร่วมฝึกอบรมได้ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00-19.00 น. อีกทั้ง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายให้นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอ รณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลืองทุกชนิด โดยนับเวลาที่จะออกดอก บานเต็มที่ ใช้เวลา 60-70 วัน เนื่องจาก ดาวเรือง เป็นพืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม ปลูกแล้วจะไม่สามารถนำเม็ดไปแพร่ขยายพันธุ์ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องต้องกะระยะเวลาให้บานพอดีในช่วงของการจัดพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรือ ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายปลูกดอกสีเหลืองได้ไม่น้อยกว่าล้านดอกทั่วทั้งจังหวัด
และอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม คือ โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ของทุกปี โดยใช้ชื่อโครงการ การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “หนึ่งต้น ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนใกล้เคียง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเกิดการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนต่อไป โดยมีหลักคิดของกิจกรรม ดังนี้ “คิด สร้าง ร่วมกัน วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งภายในงานภายในงานจะมีการปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 120 ต้น และปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 30,000 กล้า รวมทั้งแจกกล้าไม้ยืนต้น อาทิ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ฯลฯ จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ บึงน้ำหลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738