ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มิถุนายน 2560 / 15:17:17  
แม่ทัพภาค 3 ให้การตอนรับคณะกองทัพเมียนมาเยือนจ.เชียงใหม่
แม่ทัพภาค 3 ให้การตอนรับคณะกองทัพเมียนมาเยือนจ.เชียงใหม่
แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก พื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมคณะกองทัพเมียนมา ในการเยือนไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิ.ย.นี้ โดยจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต

วันที่ 5 มิ.ย. 2560 ที่ รร.กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสบ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ให้การต้อนรับ พลตรีอ่อง ส่อ เล (AUNG ZAW AYE) ผู้บัญชาการภาคทหารบก พื้นที่สามเหลี่ยม พร้อมคณะกองทัพเมียนมา ในโอกาสมาเยือนไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิ.ย.นี้ โดยในวันพรุ่งนี้ ( 6 มิ.ย. 2560) พลตรีอ่อง ส่อ เล จะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพบกไทย ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ทางทหารกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำกำลังพลกองทัพเมียนมาจำนวน 30 นาย และกำลังทหารกองกำลังผาเมือง 10 นาย เข้ารับการศึกษาดูงานและอบรมด้านการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในการเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทหารทั้ง 2 ประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738