ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2560 / 11:02:14  
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมกันจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

วันนี้ (6 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้คณะกรรมการจัดงาน ได้มีความเห็นว่า สหกิจศึกษาจะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศไทยในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ให้มีความเข้มแข็งและผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวต้องอาศัยกำลังจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่อยู่วัยทำงานจำเป็นต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และสามารถผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างกลมกลืน สหกิจศึกษาจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ “Thailand 4.0” ได้อย่าเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “Thailand 4.0 ความท้าทายสหกิจศึกษา” การเสวนาเรื่อง “สหกิจศึกษากับ Thailand 4.0” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ตลอดจนการนำเสนอผลงานประเภทโครงงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738