ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2560 / 15:12:48  
ผู้บริการนวดและร้านสปาในเชียงใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้
ผู้บริการนวดและร้านสปาในเชียงใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้ว ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้
ผู้ให้บริการนวดและผู้มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปาในเชียงใหม่ สามารถยื่นคำขอใบอนุญาตได้แล้ว โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ และในอำเภออื่นๆ อีก 17 อำเภอ สามารถสอบถามวัน เวลา สถานที่ได้ที่สาธารณสุขในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้างานธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ให้บริการนวดและผู้มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปายื่นคำขอใบอนุญาตได้แล้ว สืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออก พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ส่งผลให้ผู้ให้บริการนวดและสปาที่ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ทั้งที่กำลังทำงานและประสงค์จะเข้าทำงานต้องมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ซึ่งผู้ให้บริการและบุคคลผู้พิการทางสายตา ที่มีวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆของภาครัฐ หลักสูตร 60 ชั่วโมง รวมทั้งผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปา สามารถมาขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าใบรับรองสิ้นสุด
ด้าน ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 450 แห่ง มีผู้ให้บริการนวดและสปา จำนวน 3,748 ราย ผู้ให้บริการอิสระที่ไม่มีสังกัดประมาณ 6,000 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแล้วจำนวน 1,646 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปา ประมาณ 200 - 1,000 ราย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาตแทนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
สำหรับ ผู้ให้บริการอิสระ ผู้ให้บริการในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มายื่นคำขอด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ (คันคลองชล) และ ในอำเภออื่นๆ อีก 17 อำเภอ สามารถสอบถามวัน เวลา สถานที่ได้ที่สาธารณสุขในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ และกลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลผู้พิการทางสายตา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะอำนวยความสะดวกโดยจะจัดเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน ณ สถานที่ที่กำหนดร่วมกับสมาคมผู้พิการทางสายตาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ตลอดจน ผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปา สามารถไปยื่นคำขอใบอนุญาตด้วยตนเองในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ (คันคลองชล) ซึ่งนำหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียน อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบวุฒินวด หรือหลักฐานผ่านการประเมินจาก สบส. ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายจำนวน 2 ใบ โดยสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lannahealthhub.org และ LINE ID : @lannahealthhub

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 558

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738