ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2560 / 15:21:52  
พิธีเปิดสะพานเทพประทาน ข้ามลำน้ำแม่ตื่น อมก๋อย
พิธีเปิดสะพานเทพประทาน ข้ามลำน้ำแม่ตื่น อมก๋อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสะพานเทพประทาน ข้ามลำน้ำแม่ตื่น บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตื่น-บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง ทดแทนสะพานของเดิมที่เกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานเทพประทาน ข้ามลำน้ำแม่ตื่น อมก๋อย บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ตื่น-บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 ตำบลม่อนจอง สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสะพานของเดิมที่เกิดความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เปิดเผยว่า ในอดีตหมู่บ้านห้วยไม้หกและบ้านห้วยหล่อดูก เป็นหมู่บ้านเดียวกัน การเดินทางระหว่างสองหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้านจะสัญจรไปมาโดยทางเท้าซึ่งต้องเดินข้ามน้ำ สำหรับฤดูฝนชาวบ้านจะสัญจรไปมาโดยใช้เรือโก๋นและเรือกาบ ต่อมาได้มีการสร้างสะพานไม้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของทั้งสองหมู่บ้าน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2534 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหล่อดูก และบ้านห้วยไม้หก ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย โดยมีหลักสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ให้อยู่อย่างมีความสุข ซึ่งได้พระราชทานชื่อโครงการว่า โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยมีหมู่บ้านบ้านห้วยไม้หก เป็นหมู่บ้านนำร่องและเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2534 ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหล่อดูก และบ้านห้วยไม้หก อีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 และปี พ.ศ. 2536 ซึ่งได้มีการสร้างสะพานคอนกรีตทดแทนสะพานไม้เดิมเพื่อความสะดวกในการสัญจร
ในการสร้างสะพานทดแทนสะพานเดิมนี้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ดำรงตำแหน่งนายอำเภออมก๋อยในขณะนั้น เป็นผู้นำการขับเคลื่อนและผลักดันการก่อสร้าง ทำให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากทำให้สะพานคอนกรีตพังลงจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ดังนั้นคณะสงฆ์พร้อมชาวบ้านตำบลม่อนจอง และตำบลแม่ตื่น โดยการนำของพระมหาวิษณุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเสนอขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท ในการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ยาว 270 เมตร ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดเสียหาย โดยได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้สัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยใช้ชื่อเรียกว่า สะพานเทพประทาน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738