ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2560 / 15:46:27  
จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรม "รู้ทันควันสัญจรรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ใรงานวันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560" เพื่อเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ปลอดบุหรี่ต่อไป

วันนี้ (6 มิ.ย. 60) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รู้ทันควันสัญจรรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน ในงานวันงดสูบบุหรี่โลก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2560” จากสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีอัตรานักสูบหน้าใหม่อายุน้อยลง ซึ่งหากมีนักสูบหน้าใหม่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้นเท่าใด สถานการณ์การสูบบุหรี่ในอนาคต ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การจัดกิจกรรมนี้ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นับเป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ ความตระหนัก สื่อสารถึงสถานการณ์ อันตราย และแนวทางการเลิกบุหรี่ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ในส่วนภูมิภาคหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่ อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายครูโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ซีพีออล จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และสมาชิกชมรม To be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ รู้ทันควัน ประกอบด้วยโซน มหันตภัยบุหรี่ และคำเตือนต่างๆ การจัดแสดงผลงานจากโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่เข้าร่วมจัดแสดง กิจกรรมจากชมรม TO BE NUMBER ONE และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมไปถึงกิจกรรม 3 ก 3 ย และการสอบรางวัลสถานบริการสาธารณสุขดีเด่นที่ชวนผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด และการบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันของสถานศ฿กษาและชุมชนอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738