ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2560 / 17:01:04  
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในลำน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์การจัดการขยะในลำน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จัดโครงการรณรงค์การจัดการขยะในลำน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม โดยนำร่องกับประชาชนบนพื้นที่สูง หวังปลูกฝังให้คนในชุมชนหันมาดูแลเอาใจใส่แหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่อย่างยั่งยืน

วานนี้ (5 มิ.ย. 2560) ที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.นิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานการจัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์การจัดการขยะในลำน้ำเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม” เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 โดยสถานีฯ อินทนนท์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ ขยะพิษจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรในชุมชนที่ได้ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกษตรกรไม่มีการจัดการและควบคุมการจัดเก็บ คัดแยกและป้องกันขยะพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ดังนั้น สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน จึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร โดยการจัดการขยะของชุมชนบนพื้นที่สูงและลดการปนเปื้อนของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เกษตรกรและสมาชิกในชุมชน ตระหนักความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร พร้อมกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738