ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2560 / 09:37:16  
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560"
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560"
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงาน "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560" ภายใต้ Slogan "What can you do?" Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้!

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 10.40 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทนพญ.วัชรี ประสิงห์ รักษาการ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังวัดเชียงใหม่ จัดงาน“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560” ภายใต้ Slogan “What can you do?” Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้! ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดสุดเก๋“What can you do?” Give blood. Give now. Give often ให้โลหิตให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้! เป็นที่ระลึกในวันและเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้วันผู้บริจาคโลหิตโลกในปี 2017 นำเสนอเรื่องราวของชีวิตและสุขภาพของผู้คนกว่าล้านคนที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละปี โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เป็นจำนวนมากส่งผลให้ผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้านคน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติมากกว่า 250 ล้านคนในทุกปีต้องได้รับการช่วยเหลือและการเยียวยาต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้งานบริการโลหิตมีความท้าทายและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การจัดหาโลหิตที่เพียงพอในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการสำรองโลหิตคงคลังต้องบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และต้องมั่นใจได้ว่าการจัดหาโลหิตในสถานการณ์ฉุกเฉินจะต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจประจำสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายสนับสนุนการรับมือในเรื่องของการบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างการรับรู้ออกไปในวงกว้างถึงความจำเป็นในการบริจาคโลหิตประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตประจำและสร้างเยาวชนให้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความร่วมมือกันขององค์กรระหว่างประเทศในด้านงานบริการโลหิตส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 053-418389 ต่อ 17 และ 089-4810111 หรือ ติดตามข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆและหน่วยรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตฯได้ที่ facebook.com/RBC10

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 238

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738