ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2560 / 20:22:29  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมเร่ง หาทางออกปัญหาขัดรถยนต์อูเบอร์ – แกร็บคาร์ กับรถบริการสาธารณะถูกกฎหมาย
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมเร่ง หาทางออกปัญหาขัดรถยนต์อูเบอร์ – แกร็บคาร์ กับรถบริการสาธารณะถูกกฎหมาย
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกประชุมเร่ง หาทางออกปัญหาขัดรถยนต์อูเบอร์ – แกร็บคาร์ กับรถบริการสาธารณะถูกกฎหมาย หวั่นกระทบระบบขนส่งและภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่ แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ให้ขนส่งจังหวัด – การท่าอากาศยาน หาแนวทางสร้างความเป็นธรรมตามกฎหมาย ให้เวลา 2 สัปดาห์ นัดหารืออีกครั้ง

เวลา 16.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหารถยนต์โดยสารสาธารณะผิดกฎหมาย ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังมีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถป้ายดำมาให้บริการโดยสารสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์(Uber) และ แกร็บคาร์ (Grab Car) เป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ผ่านมาได้เกิดกรณีผู้ให้บริการรถโดยสารที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย หรือ รถสี่ล้อแดง ไปล้อมจับ เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่รับผู้โดยสารผ่านอูเบอร์ และมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะทำงานจัดระเบียบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย คสช. ซึ่งประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ได้ขอให้สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ไปสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพราะการกระทำดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ระบบขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระบบ
ขณะเดียวกัน เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาวิ่งบริการรับส่งผู้โดยสาร ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์(Uber) และ แกร็บคาร์ (Grab Car) ถือเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท เพราะเป็นการใช้รถผิดประเภท แม้เจ้าของแอพพลิเคชั่น จะอ้างว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย แต่ถือเป็นการส่งเสริมให้มีการกระทำผิดกฎหมายเช่นกัน จึงให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจไปพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด โดยอาจพิจารณายึดใบขับขี่ หรือมาตรการอื่นๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เวลาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใน 2 สัปดาห์ ไปคิดระบบดูแลความเป็นธรรมให้กับประชาชน พัฒนาระบบบริการของรถสองแถวสี่ล้อแดง อาจนำเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนมาให้บริการกับรถแท็กซี่มิเตอร์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร โดยระบุราคา หรือมีหลักฐานชัดเจน (ถ้าเป็นแบบเหมาจ่าย) เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย และได้รับบริการที่ดี รวมทั้ง ให้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่า การเรียกใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิเคชั่น อูเบอร์(Uber) และ แกร็บคาร์ (Grab Car) แม้จะถูกใจแต่เป็นการส่งเสริมคนทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 389

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738