ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มิถุนายน 2560 / 12:18:46  
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือฝนตกหนัก ระหว่าง 7 -10 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือฝนตกหนัก ระหว่าง 7 -10 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชน เตรียมรับมือฝนตกหนัก ระหว่าง 7 -10 มิถุนายน 2560 เปิดเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานี ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังและที่ลุ่มต่ำเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ชม.0021/ว 076 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีทุกแห่ง ภายหลังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2560 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ในช่วง 11-13 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากทางตะวันตกของภาค
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำชับหน่วยงานด้านป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมสูง (ปริมาณน้ำฝน 90 มม./24 ชั่วโมง) ให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งระบายน้ำออกจากแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมทั้ง ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
กรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดและหนังสือ บกปภ.ช ด่วนที่สุด ที่ มท 0622 (บกปภ.ช.)/247 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 อย่างไรก็ตามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-322-1470
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบตามแผนที่ One Map ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ได้เปิดเดินเครื่องสูบน้ำทุกสถานีในจุดที่มีน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียง อาทิ ถนนมหิดล ถนนช้างคลาน และบริเวณกาดก้อมที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึง พื้นที่ลุ่มต่ำ เปิดทางน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา บรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ของหน่วยงานประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 549

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738