ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2560 / 08:53:20  
เชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้
เชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.นี้ ณ หอนิทรรศการศิลปฯ มช. โดยนำของดีจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมกับสัมผัสวิถีทางวัฒนธรรมล้านนา และการแสดงจากชาติพันธุ์ต่างๆในท้องถิ่นอีกมากมาย

นายพิชิตชัย เกลอดู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายนนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ศิลปินพื้นบ้านทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และปักใบช่อเจดีย์ทรายร่วมทำความดีเพื่อพ่อ พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมเรียนรู้จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ การแสดงจากลุ่มชาติพันธ์ของภาคเหนือ การขับซอล้านนาจากศิลปินพื้นบ้าน การวาดภาพเพนท์สีบนร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ตลอดจนร่วมชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้า OTOP เลือกชิมอาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย กาดหมั้วคนเมือง และตลาดย้อนยุค และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าชมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายนนี้ ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738