ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มิถุนายน 2560 / 20:56:56  
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ.นครศรีธรรมราช นำแหล่งท่องเที่ยวขึ้นบกมาให้ชาวเชียงใหม่ได้สัมผัส โดยหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปยัง 4 พระธาตุที่กำลังจะเป็นมรดกโลก

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด "มหาจตุธรรมธาตุแดนใต้" ภายใต้กิจกรรมท่องเที่ยว 4 พระธาตุสู่มรดกโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีแนวคิดที่จะนำแหล่งท่องเที่ยวมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยนำพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชที่กำลังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปยังพระธาตุสวี (จังหวัดชุมพร) พระธาตุไชยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และวัดเขียนบางแก้ว (จังหวัดพัทลุง) พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พร้อมสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738