ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2560 / 23:00:29  
เชียงใหม่จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายนนี้
เชียงใหม่จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายนนี้
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)" ประจำปี 2560 ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช๊อป เป็นจำนวนมาก

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
งานมหกรรมครั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดให้จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ซึ่งภาคเหนือเป็นภูมิภาคสุดท้าย โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมของทั้ง 16 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการต่อยอดและสร้างอาชีพทางวัฒนธรรม รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าของความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย ให้คงอยู่สืบไป
สำหรับกิจกรรมภายในงาน นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และปักใบช่อเจดีย์ทรายร่วมทำความดีเพื่อพ่อ พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมเรียนรู้จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ อาทิ การแสดงจากลุ่มชาติพันธ์ของภาคเหนือ การขับซอล้านนาจากศิลปินพื้นบ้าน การวาดภาพเพนท์สีบนร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ตลอดจนร่วมชม ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้า OTOP เลือกชิมอาหารพื้นบ้านที่หลากหลาย กาดหมั้วคนเมือง และตลาดย้อนยุค และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กร ภาคี เครือข่าย ที่สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชม ชิม ช๊อป “มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ)” ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 368

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738