ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2560 / 11:25:01  
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญล้านนา ๑๔๐ ปี
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญล้านนา ๑๔๐ ปี
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันเกิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญล้านนา ๑๔๐ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกับศรัทธาสาธุชนบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนามากกว่า ๑๐๐ วัด

ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญรำลึกมุทิตาจิตครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๑๔๐ ปี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เริ่มด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน ๒๑๙ รูป พิธีถวายเครื่องสักการะครูบาครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมกับศรัทธาสาธุชนบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมวัดวาอารามโบราณสถานทั่วแผ่นดินล้านนามากกว่า ๑๐๐ วัด
ครูบาศรีวิชัยท่านเกิดในปีขาล เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ของภาคกลาง) ขึ้น ๑๑ ค่ำ จ.ศ. ๑๒๔๐ เวลาพลบค่ำ ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่บ้านปาง ตำบลแม่ตืน (ปัจจุบันคือตำบลศรีวิชัย) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ครูบาศรีวิชัยพระอริยสงฆ์แห่งล้านนาได้ดับขันธ์ด้วยอาการสงบ ท่ามกลางสานุศิษย์ที่ใกล้ชิด เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๑ เวลา ๐.๐๕ น. รวมสิริอายุได้ ๖๐ ปี ๙ เดือน ๑๑ วัน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738