ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2560 / 16:25:07  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

วันนี้ 12 มิ.ย. 60 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมได้มีความเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการเตรียมการ โดยการประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาซิกข์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีแต่การพิธีสวดของแต่ละศาสนา และการปล่อยปลา ณ อ่างแม่หยวก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลฯ ระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จากนั้นจะมีการปลูกต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของอำเภอ อาทิเช่น อำเภอเคลื่อนที่ โดยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การพัฒนาแหล่งน้ำ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้จะมีการรับบริจาคโลหิต ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานเสื้อไปยังจังหวัด จังหวัดละ 10,000 ตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 419

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738