ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2560 / 17:06:48  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในสถานศึกษาให้โอกาสแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เสริมสร้างกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 60 ที่ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และกำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัย เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ นานัปการ และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด " 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 19 กิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่มีความสามารถได้แสดงออก โดยจะมีการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2560 นี้

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 651

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738