ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2560 / 14:13:37  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัว IDEA HOUSE พัฒนาศักยภาพและการออกแบบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัว IDEA HOUSE พัฒนาศักยภาพและการออกแบบ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ IDEA HOUSE โครงการนำร่องสนับสนุนการออกแบบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560 ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการ IDEA HOUSE พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ IDEA HOUSE โครงการนำร่องสนับสนุนการออกแบบ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ผ่าน 4 กิจกรรมได้แก่ 1.กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ 2 กิจกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์กระตุ้นคลังความคิด 3.กิจกรรมสนามประลองความคิดเพื่อสร้างนักคิดรุ่นใหม่ 4.กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมให้กับภูมิภาค โดยหลังจากจบโครงการคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้สินค้าได้ประมาณ 3-5 เท่า และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5-10 ทั้งนี้ในปัจจุบันทั้ง 4 จังหวัดข้างต้นมีผู้ประกอบการกว่า 160,000 ราย มีกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและเซรามิก มีมูลค่าอุตสาหกรรม 2.4 แสนล้านบาท และมียอดเติบโตในพื้นที่กว่า 0.2-0.5 % ต่อปี
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลและยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กระจายสู่ภูมิภาค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ข้อสำคัญโดยการส่งเสริมการออกแบบให้เกิดขึ้นกับธุรกิจอุตสาหกรรมในทุกทุกมิติ โดยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมหรือการออกแบบ โครงการ IDEA HOUSE ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการออกแบบ ด้านแฟชั่น ด้านกราฟฟิก
สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-245361-2 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738