ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2560 / 15:51:38  
เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3
เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3
สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่ จัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ MR.SHIRISH JAIN กงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรันยิต ซิงห์ ประธานชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ โดยจุดเริ่มต้นของวันโยคะสากลมาจาก ฯพณฯ นเรนทรา โมดิ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียได้มีข้อเสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2014 โดยท่านได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า “โยคะเป็นวัฒนธรรมโบราณอันล้ำค่าของประเทศอินเดีย โยคะเป็นการบริกรรมที่นำประสานเข้าไว้ด้วยกันของจิตใจและร่างกาย ความคิดและการกระทำ ความข่มใจและความปรารถนา ความสมานฉันท์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ทางสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม โยคะให้ความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เป็นการบำบัดโดยธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสุข โยคะไม่ใช่การออกกำลังกาย หากแต่เป็นการค้นพบตัวเอง โลก และธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและมีสติ สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะช่วยให้เราเราพบกับความ อยู่ดีมีสุขข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้พวกเราร่วมกันทำให้เกิดวันโยคะสากล”
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันโยคะสากลเป็นประจำทุกๆปีทั่วโลก ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะ ให้ผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากการฝึกโยคะนี้ สิ่งนี้จะเป็นความพิเศษและความช่วยเหลืออันล้ำค่าของประเทศและวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อมนุษยชาติของโลกเรา รวมถึงประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เราด้วย นับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต่อโลกของโลกของเราที่กำลังเผชิญกับปัญหาศึกสงครามและความไม่สงบในหลายๆประเทศ ระดับความเครียดและโรคภัยที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ไม่คำนึงถึงความมีสุขภาพที่ดีและการขาดจิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการฝึกโยคะจะช่วยเยียวยารักษาความเจ็บป่วยของโลกเราในวันนี้ได้
ทั้งนี้ ภายในงานจะได้พบกับการสาธิตศิลปะโยคะ และการแสดงโยคะจากอาจารย์จากหลายสถาบันสอนโยคะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาสาธิตให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคเริ่มตั้งแต่ท่าโยคะเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเล่นโยคะ ขั้นกลาง จนถึงขั้นโยคะขั้นสูง จากนั้นผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงาน 300 ท่านแรก จะได้รับเสื้อยืดวันโยคะสากล ฟรี และยังมีอาหารเช้า อาหารว่าง น้ำดื่มไว้คอยบริการประชาชนทุกท่านอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 336

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738