ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2560 / 17:03:41  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาการจัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"ถึง 15 มิถุนายนนี้

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอเข้าร่วมการประกวดทางเว็บไซต์เฟชบุ๊ก แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 นั้น เนื่องจากยังมีผู้สนใจส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจได้มีเวลาในการจัดทำผลงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวเพิ่มขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอขยายระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด และระยะเวลาในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดออกไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ผู้ที่สนใจเข้าประกวดกดติดตามแฟนเฟจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” เปิดรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/
สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจัดการประกวดจะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของคลิปวิดีโอตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะพิจารณากลั่นกรองคลิปวิดีโอที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดของแต่ละประเภทเพื่อเผยแพร่ต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจากคณะกรรมการการจัดการประกวดทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738