ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2560 / 15:17:12  
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10
จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ ภายในงาน LANNA EXPO 2017 โดยเน้นการมีส่วนร่วมทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพยั่งยืน วิถีพอเพียง

นางพนิดา วานิชรัตน์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 โดยมีนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของเอเชีย ซึ่งธุรกิจบริการสุขภาพของไทย อาทิ การบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สปา สมุนไพร หรือแพทย์ทางเลือก เป็นธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าการค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท
สำหรับ ประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายนนี้ ภายในงาน LANNA EXPO 2017 ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า และบริการสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าของบริสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738