ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2560 / 15:30:40  
เชียงใหม่พัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพสู่ระดับโลก สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท
เชียงใหม่พัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพสู่ระดับโลก สร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท
จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ไปสู่ระดับโลก ขณะที่สปาของประเทศไทยถูกยกให้เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท

ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้าบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาไปสู่การเป็น HEALTH HUB ในภูมิภาค โดยโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนแต่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งผลิตฟันเทียมส่งออกต่างประเทศ ชาวต่างชาติจากทางทวีปยุโรปบินมาใช้บริการทางทันตกรรม ที่มีมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมที่ดี และเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้ว ยังถูกกว่าทางยุโรปถึง 8 เท่า ขณะที่สปาของประเทศไทยชาวต่างชาติยกให้เป็นอันดับ 1 ของโลก และเชียงใหม่ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ส่งผลให้ผู้ให้บริการนวดและสปาที่ทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ทั้งที่กำลังทำงานและประสงค์จะเข้าทำงานต้องมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ซึ่งผู้ให้บริการและบุคคลผู้พิการทางสายตา ที่มีวุฒิบัตรหรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆของภาครัฐ หลักสูตร 60 ชั่วโมง รวมทั้งผู้ที่มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปา สามารถมาขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ได้ภายในวันที่ 21 มิถุนายนนี้เท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าใบรับรองสิ้นสุด และในอำเภออื่นๆ อีก 17 อำเภอ สามารถสอบถามวัน เวลา สถานที่ได้ที่สาธารณสุขในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ โดยสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lannahealthhub.org และ LINE ID : @lannahealthhub

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738