ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2560 / 17:25:53  
วันบริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้ Slogan "What can you do?" Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้
วันบริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้ Slogan "What can you do?" Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้ Slogan "What can you do?" Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้ เพื่อให้มีโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 ที่ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันบริจาคโลหิตโลก 2560 ภายใต้ Slogan “What can you do?” Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้ เนื่องด้วยวันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกและเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันผู้บริจาคโลหิตโลกนั้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอและปลอดภัย รวมถึงเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้มอบโลหิตเป็นของขวัญชีวิต ทั้งนี้ โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ดีต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตามในหลายประเทศ งานบริการโลหิตยังเป็นความท้าทายในการจัดหาโลหิตให้มีความเพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยสโลแกนวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ “What can you do?” Give now. Give often ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน...คุณทำได้ มุ่งเน้นความตระหนักเรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บริจาคโลหิตประจำและหน่วยงานที่มียอดบริจาคโลหิตสูง กิจกรรมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต กิจกรรม Wall of Humanity – กำแพงมนุษยธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เกมสนุกชิงรางวัล และการจัดเลี้ยงอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต ทั้งนี้ภาคบริการโลหิตจะเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ 08.30-16.30 น. วันอังคาร / วันพฤหัสบดี 08.30 – 19.00 น. วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 15.30 น. และจะปิดทุกวันอาทิตย์

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 247

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738