ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 14:19:06  
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกฯ 4 ข้อ
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกฯ 4 ข้อ
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่ง ในวัน เวลาราชการ เพื่อให้รัฐบาล และส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง หลังจากที่ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวัน 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 702 ราย ศดธ.เชียงใหม่ จำนวน 17 ราย ศดธ.อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย ศดธ.อ.จอมทอง จำนวน 8 ราย ศดธ.อ.แม่แจ่ม จำนวน 1 ราย ศดธ.อ.เชียงดาว จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.แม่แตง จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.แม่ริม จำนวน 10 ราย ศดธ.อ.สะเมิง จำนวน 14 ราย ศดธ.อ.ฝาง จำนวน 7 ราย ศดธ.อ.แม่อาย จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.พร้าว จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.สันป่าตอง จำนวน 1 ราย ศดธ.อ.สันกำแพง จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.สันทราย จำนวน 4 ราย ศดธ.อ.หางดง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.ฮอด จำนวน 9 ราย ศดธ.อ.ดอยเต่า จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.อมก๋อย จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.สารภี จำนวน 21 ราย ศดธ.อ.เวียงแหง จำนวน 41 ราย ศดธ.อ.ไชยปราการ จำนวน 19 ราย ศดธ.อ.แม่วาง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.แม่ออน จำนวน 1 ราย ศดธ.อ.ดอยหล่อ จำนวน 0 ราย และศดธ.อ.กัลยาณิวัฒนา จำนวน 5 ราย
ด้าน นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้ออย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่มีความสนใจ จะร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ได้ที่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและคำตอบเรียบร้อยก็นำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้ส่งคำตอบต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาร่วมตอบคำถามต่างรู้สึกพึงพอใจที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนรัฐบาล และส่วนราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป โดยแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถรับได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1567

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738