ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 16:42:42  
กรมควบคุมมลพิษ หารือขับเคลื่อนความร่วมมือ รับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ หารือขับเคลื่อนความร่วมมือ รับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561
กรมควบคุมมลพิษ หารือขับเคลื่อนความร่วมมือ รับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561 เน้นรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ นำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยตรง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยนายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย และคณะ ประชุมหารือการขับเคลื่อนความร่วมมือในการดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2561 ร่วมกับ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจากการหารือมีแนวทางความร่วมมือ โดยกรมควบคุมมลพิษจะเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ แล้วนำไปจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินจากการขายบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยตรง ซึ่งแนวทางนี้จะได้ประโยชน์หลายต่อ ทั้งช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะลูมิเนียม และได้ร่วมทำบุญให้กับคนพิการ
ทั้งนี้ ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากอะลูมิเนียมที่ได้จากการบริจาคจะเป็นอะลูมิเนียมที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมตามมาตรฐานของขาเทียมของคนพิการ ISO 10328 หากนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขาเทียมโดยตรงอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องนำอะลูมิเนียมที่ได้รับจำหน่ายให้กับบริษัทอะลูมิเนียมหรือร้านรับซื้อของเก่า เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งอะลูมิเนียมที่ทุกท่านร่วมกันบริจาคนั้นมีประโยชน์ บางส่วนก็ย้อนกลับมาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอุปกรณ์ขาเทียม และรายได้จากการจำหน่ายอะลูมิเนียมนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่คนพิการ ยังเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พัก และค่าอาหารของคนพิการที่มาขอรับบริการ ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย
นอกจากนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้แก่ ที่รับบริจาคอะลูมิเนียม จำนวน 200 กล่อง และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อให้ทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำไปมอบให้โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ต่อไป.//

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 259

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738