ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2560 / 18:24:38  
เชียงใหม่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ยอดรวม 4 วันจำนวน 923 คน
เชียงใหม่ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ยอดรวม 4 วันจำนวน 923 คน
จังหวัดเชียงใหม่ รายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2560 มีจำนวนรวม 221 คน ยอดสะสมมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วจำนวน 923 คน

นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง หลังจากที่ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 25 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้(15 มิ.ย.2560) จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 221 ราย ศดธ.เชียงใหม่ จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.จอมทอง จำนวน 13 ราย ศดธ.อ.แม่แจ่ม จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.แม่แตง จำนวน 14 ราย ศดธ.อ.สะเมิง จำนวน 6 รายย ศดธ.อ.สันป่าตอง จำนวน 12 ราย ศดธ.อ.สันกำแพง จำนวน 13 ราย ศดธ.อ.สันทราย จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.หางดง จำนวน 4 ราย ศดธ.อ.ฮอด จำนวน 15 ราย ศดธ.อ.ดอยเต่า จำนวน 25 ราย ศดธ.อ.อมก๋อย จำนวน 7 ราย ศดธ.อ.สารภี จำนวน 36 ราย ศดธ.อ.เวียงแหง จำนวน 9 ราย ศดธ.อ.ไชยปราการ จำนวน 21 ราย ศดธ.อ.แม่วาง จำนวน 3 ราย ศดธ.อ.แม่ออน จำนวน 2 ราย ศดธ.อ.ดอยหล่อ จำนวน 4 ราย และศดธ.อ.กัลยาณิวัฒนา จำนวน 3 ราย ทำให้มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 – 15 มิ.ย. 2560 รวม 923 คน
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วย 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง และ 4. ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร โดย ผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี สามารถเดินทางมาแสดงความคิดเห็นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงตนด้วยเอง

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738