ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มิถุนายน 2560 / 17:48:06  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหาร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหาร
พสกนิกรชาวเชียงใหม่พร้อมใจกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พสกนิกรชาวเชียงใหม่ พร้อมใจกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูนักเรียน และประชาชน ชาวเชียงใหม่ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน ผู้ปกครองและครู ที่โรงเรียนบ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เดินทางมามอบของขวัญและแฟ้มเครื่องเขียนพระราชทาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ยังความปลาบปลื้ม ปิติยินดีในพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในครั้งนั้น และยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวเชียงใหม่มาโดยตลอด เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดออกร้านพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูโรงเรียนบ้านหนองคัน ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อในสายธารพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา และห่วงใยต่อพสกนิกรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างไม่มีสิ้นสุด แม้จะอยู่ในพื้นที่เล็กๆ ห่างไกลเพียงไหนก็ตาม
ในนามของข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูนักเรียน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ต่างแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกัน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ขอถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลสืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738