ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 สิงหาคม 2560 / 18:40:48  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการนำเสนอรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ที่ได้ดำเนินการจัดเก็บระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560 จำนวน 25 อำเภอ 283 ตำบล 1,842 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมือง จำนวน 30 แห่ง 413 ชุมชน จำนวน 378,492 ครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ
จากนั้น ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลผู้บันทึกข้อมูล และหน่วยงานที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. ) ดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ โล่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บและการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ 5 รางวัล การมอบโล่รางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีผลการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณดีเด่น จำนวน 1 รางวัล การมอบเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล และการมอบเกียรติบัตรผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738