ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 สิงหาคม 2560 / 18:41:33  
8 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
8 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
8 อปท. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า ระหว่าง 8 เทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้บรรลุผลอย่างยั่งยืนโดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานครั้งนี้ ที่ห้องแกรนด์วิว 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องจากปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าที่มีมายาวนาน ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนริมคลองแม่ข่าและบริเวณใกล้เคียง กรมควบคุมมลพิษ จึงได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่า จึงได้จัดให้มีโครงการ " ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า " ขึ้น โดยกรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประสานงานภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้บรรลุผล จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผักหวาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันหลายหน่วยงานในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าให้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738