ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 สิงหาคม 2560 / 08:10:05  
เชียงใหม่เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย สนับสนุนการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น เผยแพร่ต่อคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2560 ที่ สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทยในท้องถิ่น 4 ภาค โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งได้นำการละเล่นพื้นเมือง/กีฬาพื้นบ้านของท้องถิ่น เผยแพร่ไปสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อกลางในการคืนความสุขแก่ประชาชน สร้างความรัก ความสามัคคี และปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งผลัดกระสอบ กระโดดเชือกหมู่ ชักกะเย่อ แข่งตีลูกล่อ วิ่งตะขาบ เป็นต้น ซึ่งมีนักกีฬาจาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย พิจิตร ลำปาง กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ลำพูน อุทัยธานี พะเยา แพร่ และพิษณุโลก กว่า 400 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 303

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738