ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 สิงหาคม 2560 / 13:28:17  
คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคาระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ที่ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ ที่ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระมหากรุณาให้จัดตั้งขึ้น ตามคำกราบบังคมทูลของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทดลองปลูกพืชเมืองหนาว โดยคัดเลือกพื้นที่และพืชที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยไปทดลองปลูกในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลให้กับประชาชน ทั้งนี้ โครงการมีความก้าวหน้าโดยลำดับ ได้รับความสนับสนุนร่วมมือจากแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร รวมทั้งสิ้น 92 ครั้ง โดยโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 โปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับโครงการหลวงในครั้งกระนั้นไว้ว่า "เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถมีความรู้พยุงตัวให้มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่า ควรจะช่วยเพราะเป็นปัญหาใหญ่คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและค้าฝิ่นได้ผลดี อันเป็นผลอย่างหนึ่ง"
นอกจากนี้ ผลผลิตจากโครงการหลวงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากแฝก ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปในชื่อการค้า โครงการหลวง และดอยคำ เป็นต้น ซึ่งได้รับมาตรฐานที่ผู้บริโภคไว้วางใจในด้านคุณภาพอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738