ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 สิงหาคม 2560 / 13:36:08  
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ถึง 31 สิงหาคม 2560 นี้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เตรียมนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้พิการฯ ด้วยการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยอุปกรณ์ที่จัดสรรได้แก่ รถเข็นธรรมดา รถเข็นไฟฟ้า ไม้ค้ำยัน แขน-ขาเทียม เตียงนอน เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วเกือบ 14,000 ราย เป็นเงินกว่า 658 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 – 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวนทั้งสิ้น 398 ราย รวมเป็นเงิน 18,147,500 บาท
กรมการขนส่งทางบก ได้นำเงินจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ สำหรับปี 2560 เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน กว่า 140 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก กปถ. มาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยศึกษารายละเอียดหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครและ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com หรือ โทรศัพท์ 0 5327 0411 ต่อ 112 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ อย่าได้หลงเชื่อบุคคลภายนอกที่รับอาสารับดำเนินการโดยเรียกค่าตอบแทน เพราะการติดต่อขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการฯ จะอนุมัติพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามเหตุผลและความเหมาะสมและเมื่อได้รับจัดสรรอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบหรือติดตามการจัดซื้อและการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตามที่ได้รับอนุมัติด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738