ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 สิงหาคม 2560 / 13:59:16  
กรมปศุสัตว์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "นมคุณภาพสูงล้านนา" เชื่อมโยงการตลาด ชม ชิม ฟรีตลอดงาน
กรมปศุสัตว์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "นมคุณภาพสูงล้านนา" เชื่อมโยงการตลาด ชม ชิม ฟรีตลอดงาน
กรมปศุสัตว์เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ "นมคุณภาพสูงล้านนา" เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ชม ชิม ฟรีตลอดงาน

นายนรินทร์ คำตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ปศุสัตว์เขต 5 เปิดเผยว่า “กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์ 5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูง โดยมีเป้าหมายพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต “นมคุณภาพสูงล้านนา” ได้แก่ ระดับฟาร์ม ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูป และสถานที่จำหน่าย แต่ก็ยังมีอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ที่ประกอบกิจการที่ใช้น้ำนมดิบเพื่อทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย ยังไม่ทราบถึงแนวทางในการพัฒนากฎเกณฑ์ และคุณภาพของน้ำนมดิบของโครงการนมสุขภาพสูงล้านนา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรในท้องถิ่น
กรมปศุสัตว์ จึงได้กำหนดจัดโครงการ “นมคุณภาพสูงล้านนา” เชื่อมโยงการตลาด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ฟาร์มโคนม และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ของผู้ประกอบการนำร่องโครงการฯ ที่ได้รับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา (บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะได้เยี่ยมชมฟาร์มโคนม รวมทั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีการบริหารจัดการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และปัจจุบันได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเป็นสินค้าส่งออกแล้ว
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ “นมคุณภาพสูงล้านนา” เชื่อมโยงการตลาด ในวันและเวลาดังกล่าวฯ โดยชม ชิม ฟรีตลอดงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-956-2196

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 279

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738