ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 11:48:26  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2)
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2)
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) ส่งเสริมกลุ่มสตรีเป็นแกนนำขยายผลปลูกผักสวนครัว ดำรงวิถีชีวิตพอเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพส.จ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีเป็นแกนนำในการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวดำรงวิถีพอเพียง และเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทย ตามเสด็จเบื้องพระยุคคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ประกอบกับผู้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การประกวดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี 25 อำเภอ การประกวดปลูกผักในภาชนะ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงทางวัฒนธรรมขององค์สตรี
ผลการประกวดตกแต่งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอพร้าว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสารภี และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเมืองเชียง อำเภอจอมทอง และอำเภอสันกำแพง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738