ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 14:44:14  
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมมายุ 85 พรรษา เพื่อแสดงความเคารพ เทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานับประการ เจริญรอยตามเบื้องยุคลาบาท ทรงรับสนองพระราชประสงค์ สร้างสรรค์ความอุดมแก่แผ่นดิน บ้านเมืองมีความมั่นคงได้รับการพัฒนาก้าวหน้า ร่มเย็นเป็นสุข การจัดการแสดงโขน ในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค โดยให้วิทยาลัยนาฏศิลปในส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบ ภาคเหนือ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยร่วมกันดำเนินการจัดการแสดง ซึ่งเน้นตอนที่เกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก นำโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อินทรศิตถูกศรกินนมมาจัดแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ชม

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738