ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 14:47:14  
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกีฬา (ในส่วนภูมิภาค)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑา จังหวัดเชียงใหม่ ขั้นพื้นฐาน ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางกีฬา (ในส่วนภูมิภาค) ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ขั้นพื้นฐานขึ้นในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกรีฑาให้มีความสามารถสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนกรีฑา สู่ระดับที่สูงขึ้นไป
การอบรมเป็นไปตามหลักสูตรทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นให้ความสามารถนำไปใช้ในการพัฒนานักกรีฑาในท้องถิ่นและสถานศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน อบรมตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี และสนามกีฬา 2 เป็นสถานที่อบรม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738