ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 สิงหาคม 2560 / 14:48:41  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามโครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามโครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามวาระสำคัญ โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและระดมแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยที่ประชุมได้เสนอวาระของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 13 เรื่อง เพื่อนำเข้าประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1.โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2. การเร่งรัดระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ 3.โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 4.การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อการก่อสร้างเส้นทางถนนเชื่อมโยงไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5.การสำรวจภูมิประเทศร่วมกัน ระหว่างไทย-เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6.การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 7.โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1035 8.การขออนุมัติเช่าพื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 9.การเร่งรัดย้ายเรือนจำกลางลำปาง 10.การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 11.การพิจารณาก่อสร้างทางยกระดับ หรืออุโมงค์ข้ามแยกดอยติ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 12.การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 จากตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชื่อมถนนวงแหวนทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 13.การศึกษาและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสายอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมอำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณตำบลศรีบัวเงิน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยโครงการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ส่งเรืองไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้แจ้งกระทรวงคมนาคมพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หากการขยายตัวเต็มขีดความสามารถแล้ว เห็นควรพิจารณาก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขณะที่โครงการทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนกิ่วหมา-แม่นะ ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงได้เสนอแผนรองรับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงทางหลวง
โครงการทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่เงา-แม่สะเรียง ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมทางหลวงได้เสนอแผนขอรับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2560 ส่วนโครงการยกสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัด (ดอยติ) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและทางแยกรวมกันบนทางหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา และเสนอเป็นวาระในการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
มติในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ขอให้หน่วยงานพิจารณาโครงการ โดยการนำเสนอต้องมีการศึกษาโครงการตามลำดับขั้นตอนโดยละเอียด ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะมีการฝึกอบรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมฝึกอบรม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อธิชัย ต้นกันยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738