ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 สิงหาคม 2560 / 20:01:42  
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแก่เยาวชนให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และสร้างเครือข่ายในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง ตอน กองละอ่อนเตียว ลานผญ๋าต้านโกง พร้อมทั้ง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น และการรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย” โดย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะยุวทูต ป.ป.ช. รุ่นที่ 4 ประจำภาคเหนือ โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่ายสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมในโครงการ No corruption ฉันนั้นไม่โกง ตอน กองละอ่อนเตียว ลานผญ๋าต้านโกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ป.ป.ช. เสริมสร้างค่านิยมแก่เด็กให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการร่วมกันป้องกัน รณรงค์การต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา และมีการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมความซื่อสัตย์และการต่อต้านทุจริต ระดับมัธยมศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือในหัวข้อ “โกงเท่ากับศูนย์” และการประกวดเล่านิทาน ในหัวข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมความซื่อสัตย์และการต่อต้านการทุจริต ชิงรางวัลกว่า 5,000 บาท โดยตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 คน
โดยผลการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “โกงเท่ากับศูนย์” รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ทีมศูนย์มีค่า จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ผลงานเรื่อง ยีนเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 3,000 บาทและเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ Daruni.film จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผลงานเรื่อง โกงดีไหม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับรางวัล 2,000 บาทและเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ทีม MALADA จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ผลงานเรื่อง โกงเท่ากับศูนย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 1,500 บาทและเกียรติบัตรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ทีม 2MBFD Production จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผลงานเรื่อง Cheat Not และทีมน้ำปู๋ฟิล์ม จากโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผลงานเรื่อง ตังค์ทอน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738