ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กันยายน 2560 / 17:24:25  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะที่ยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์กว่า 1,400,000 ดอกแล้ว โดยผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ บริเวณหน้าพระรูปฯ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) สำหรับทูลเกล้าฯ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่ 28 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 71,268 ดอก อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 , วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ , วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคเหนือ , การประปาภูมิภาคเชียงใหม่ , สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะได้รวบรวมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ทั้งสิ้น 1,413,885 ดอก โดยเกินยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านดอกแล้ว แต่ยังอยากให้ชาวเชียงใหม่ได้ดำเนินการต่อไป เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในวันงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้บานทันช่วงจัดงานพระราชพิธีฯ ซึ่งการดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ การจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738