ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กันยายน 2560 / 22:52:58  
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากภาคเอกชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากภาคเอกชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากภาคเอกชน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยขณะนี้ยอดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เกินเป้า 1 ล้านดอกไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) จากศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 10,000 ดอก ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้จัดกิจกรรมอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยตั้งเป้าให้ได้ 10,000 ดอก เพื่อถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรม สตรีศรีลานนาไทยร่วมให้ความรู้ในการประดิษฐ์ ที่ถูกต้องและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครบ 1 ล้านดอกแล้ว แต่ยังอยากให้ชาวเชียงใหม่ได้ดำเนินการต่อไป เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันในวันงาน พร้อมกันทั้งได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงาน องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้บานทันช่วงจัดงานพระราชพิธีฯ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738