ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 กันยายน 2560 / 23:27:17  
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 โดยหวังให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตสำหรับนักกีฬาทีมชาติต่อไป

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ที่อาคารพลศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2560 โดยวิทยุการบินฯ ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน "วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล" ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มยุวชนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 1.ชิงชนะเลิศจังหวัด 2.รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน 3.รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนยุวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติด รวมทั้งให้เยาวชนได้พัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลของตนเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่ มีทีมนักกีฬาชาย เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ ทีม โรงเรียนจิตรา โรงเรียนวังน้ำหยาด โรงเรียนเชิงดอย โรงเรียนแม่ลายเหนือ นักกีฬาหญิง เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม ได้แก่ ทีมป่ากล้วยพัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยฯ โรงเรียนแม่ลายเหนือ โรงเรียนเชิงดอย โรงเรียนแม่ปอน โรงเรียนสันต้นม่วงเหนือ โรงเรียนตาลเหนือ โรงเรียนแม่โถ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738