ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กันยายน 2560 / 16:43:50  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า โดยให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชน เน้นการบูรณาร่วมกันเพื่อลดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายติดตามการทำงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะความคืบหน้าการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่า ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้โอนองค์การจัดการน้ำเสียให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่า ความสำเร็จของการแก้ปัญหา คือ เครือข่ายของประชาชนต้องมีความเข้มแข็ง ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องทำงานร่วมกัน คนต้องอยู่กับป่าในลักษณะที่เกื้อกูลกัน แต่ยังพบว่ามีกลุ่มนายทุนหลายคนที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ป่าขึ้นมา โดยนำส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำงานในรูปแบบบูรณาการ หากมีปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนเกี่ยวข้องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องส่งมอบ ทำให้ลดการทำงานที่ล่าช้าลงได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้เตรียมที่จะนำพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และอยู่ใกล้เมืองมาทำให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบของห้องเรียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจากการสำรวจตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ และจะมีการนำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนในระยะแรก

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738