ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กันยายน 2560 / 17:19:19  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวในการค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวในการค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก โดยได้รับชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวในการค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก โดยในอนาคตอาจสามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าสูงที่สุดเข้าสู่ตลาดโลก จนก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ "ครั้งแรกในเมืองไทยกับการค้นพบ เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ชนิดใหม่ของโลก ชื่อพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง , ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า ทีมนักวิจัยที่ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิล ร่วมพูดคุย และสัมผัสรสชาติอาหารที่ทำมาจากเห็ดทรัฟเฟิลที่ค้นพบในประเทศไทย ซึ่งคณะวิจัยของได้ศึกษาวิจัยเห็ดราในภาคเหนือมาเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี และได้ค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมาแล้วกว่า 60 ชนิด และสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการค้นพบในครั้งนี้ คือ ทางคณะวิจัยได้ค้นพบเหตุที่เป็นเสมือนทองคำแห่งพื้นป่าอย่าง “เห็ดทรัฟเฟิล” เป็นการค้นพบที่ก่อให้เกิดความพิเศษไปทั้งวงการวิจัยเห็ดรา เนื่องจากมักพบได้ตามประเทศเขตหนาว หรือเขตอบอุ่นเพียงเท่านั้น แต่ครั้งนี้กลับพบในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น เห็ดทรัฟเฟิล เป็นเหตุที่มีความพิเศษและแตกต่างจากเห็ดที่เรารับประทานกันโดยทั่วไป อย่างเห็ดหอม เห็ดฟาง หรือ เห็ดออรินจิ โดยเห็ดเหล่านี้จะเจริญเติบโตอยู่ตามขอนไม้ หรือซากใบไม้ต่างๆ แต่เห็ดทรัฟเฟิล จะเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ตามรากต้นไม้บางชนิดเท่านั้น หน้าที่ของเห็ดทั้งสองกลุ่มนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คือ เห็ดชนิดอื่นจะทำหน้าที่ย่อยสลายซาก แต่เห็ดทรัฟเฟิล กลับทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารในดินให้กับพืชที่มันอาศัยอยู่ด้วย ลักษณะพิเศษอีกอย่างของเห็ดทรัฟเฟิล คือ มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์จนทำให้มันได้ไปประดับตกแต่งอยู่ตามเมนูอาหารระดับมิชลินสตาร์ โดยเห็ดทรัฟเฟิลที่คณะวิจัยค้นพบมี 2 ชนิด ที่เป็นเห็ดทรัฟเฟิล ชนิดใหม่ของโลกคือ “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และอีกชนิดคือ Tuber lannaense ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลอีกชนิดไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลก แต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดที่แพงที่สุดในโลก คือ เห็ทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียน ที่มีราคาสูงถึง 160,000 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ทางคณะวิจัยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพัฒนาการทำฟาร์มเพาะเห็ดทรัฟเฟิล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเกษตรกรรมไทย ซึ่งในอนาคต อาชีพนักเพาะพันธุ์เห็ดทรัฟเฟิล หรือ เจ้าของฟาร์มเห็ดทรัฟเฟิล อาจกลายเป็นอาชีพใหม่ และประเทศไทยอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่สามารถผลิตเห็ดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเข้าสู่ตลาดโลก จนก่อให้เกิดรายได้มหาศาลแก่ประเทศต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 212

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738