ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2560 / 22:12:01  
รองนายกรัฐมนตรี บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
รองนายกรัฐมนตรี บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
รองนายกรัฐมนตรี บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยบรูณาการร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดงานฯดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีความพร้อม ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการยกระดับ ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้านคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวไทยในปี 2561 ได้กำหนดเป้าหมายในการกระตุ้นและรักษาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป โดยโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการระดมความคิดเห็น และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 244

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738