ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2560 / 10:54:45  
มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 ก.ย.นี้
มช. สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 ก.ย.นี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณี "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย...สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" เตรียมนำนักศึกษาใหม่ เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษาอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึงประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ว่า เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ซึ่งจะนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา ตามเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนาร่วมกันสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนามาช้านาน
ทั้งนี้ ประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีต่างๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รวม 8,000 คน รวมถึง น้อง ๆ นักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยด้วย โดยมีพี่ๆ นักศึกษาจากชมรมเพื่อนผู้พิการคอยช่วยเหลือดูแลตลอดงาน ซึ่งอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาด้วย
สำหรับ กิจกรรมลูกช้างขึ้นดอยปี 2560 นี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 05.15 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินนำขบวนจาก โดยพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเวลา 06.09 น. จากนั้นเวลา 06.29 น. แขกผู้มีเกียรติเดินร่วมขบวน รวมถึงขบวนบัณฑิตวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 06.40 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่อัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ ต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง แต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา โดยออกสู่ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกันในครั้งนี้
โดยในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การจราจรติดขัด จึงขอความร่วมมือผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00-15.00 น. และขอให้ประชาชนวางแผนก่อนการเดินทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 นี้

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 515

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738